getOutgoingCurrentTerms: function(node) {
      var batteries = this.batteries;
      var resistors = this.resistors;
      var nodeTerms = [];
      var i;

      for (i = 0; i < batteries.length; i++) {
        if (batteries[i].node0 === node)
          nodeTerms.push(Term.createWithOwner(this, 1, UnknownCurrent.createWithOwner(this, batteries[i])));
      }

      for (i = 0; i < resistors.length; i++) {
        // Treat resistors with R=0 as having unknown current and v1=v2
        if (resistors[i].node0 === node && resistors[i].resistance === 0)
          nodeTerms.push(Term.createWithOwner(this, 1, UnknownCurrent.createWithOwner(this, resistors[i])));
      }

      for (i = 0; i < resistors.length; i++) {
        if (resistors[i].node0 === node && resistors[i].resistance !== 0) {
          nodeTerms.push(Term.createWithOwner(this, -1 / resistors[i].resistance, UnknownVoltage.createWithOwner(this, resistors[i].node1)));
          nodeTerms.push(Term.createWithOwner(this, 1 / resistors[i].resistance, UnknownVoltage.createWithOwner(this, resistors[i].node0)));
        }
      }

      return nodeTerms;
    },
    getEquations: function() {
      var list = [];
      var i;

      var referenceNodes = this.getReferenceNodes();
      var nodeSet = this.getNodeSet();
      var batteries = this.batteries;
      var resistors = this.resistors;

      // Reference node in each connected component has a voltage of 0
      for (i = 0; i < referenceNodes.length; i++)
        list.push(Equation.createWithOwner(this, 0, Term.createWithOwner(this, 1, UnknownVoltage.createWithOwner(this, referenceNodes[i]))));

      // For each node, charge is conserved
      for (i = 0; i < nodeSet.length; i++)
        list.push(Equation.createWithOwner(this, this.getRHS(nodeSet[i]), this.getCurrentConservationTerms(nodeSet[i])));

      // For each battery, voltage drop is given
      for (i = 0; i < batteries.length; i++) {
        list.push(
          Equation.createWithOwner(
            this, 
            batteries[i].voltage, 
            [
              Term.createWithOwner(this, -1, UnknownVoltage.createWithOwner(this, batteries[i].node0)), 
              Term.createWithOwner(this, 1, UnknownVoltage.createWithOwner(this, batteries[i].node1))
            ]
          )
        );
      }

      // If resistor has no resistance, node0 and node1 should have same voltage
      for (i = 0; i < resistors.length; i++) {
        if (resistors[i].resistance === 0) {
          list.push(
            Equation.createWithOwner(
              this, 
              0, 
              [
                Term.createWithOwner(this, 1, UnknownVoltage.createWithOwner(this, resistors[i].node0)), 
                Term.createWithOwner(this, -1, UnknownVoltage.createWithOwner(this, resistors[i].node1))
              ]
              
            )
          );  
        }
      }

      return list;
    },