tracker: function (cb) {
   var tracker = new TrackerServer(
    serverType === 'udp' ? { http: false } : { udp: false }
   )

   tracker.on('error', function (err) {
    t.fail(err)
   })

   tracker.on('start', function () {
    trackerStartCount += 1
   })

   tracker.listen(function (port) {
    var announceUrl = serverType === 'http'
     ? 'http://127.0.0.1:' + port + '/announce'
     : 'udp://127.0.0.1:' + port

    // Overwrite announce with our local tracker
    leavesParsed.announce = [ announceUrl ]
    leavesParsed.announceList = [[ announceUrl ]]

    cb(null, tracker)
   })
  },
Exemple #2
0
  tracker: function (cb) {
   var tracker = new TrackerServer('udp')

   tracker.on('error', function (err) {
    t.fail(err)
   })

   tracker.on('start', function () {
    trackerStartCount += 1
   })

   tracker.listen(function (port) {
    var announceUrl = 'udp://127.0.0.1:' + port
    leavesParsed.announce = [ announceUrl ]
    leavesParsed.announceList = [[ announceUrl ]]
    magnetUri = 'magnet:?xt=urn:btih:' + leavesParsed.infoHash + '&tr=' + encodeURIComponent(announceUrl)
    cb(null, tracker)
   })
  },
function magnetDownloadTest (t, serverType) {
 t.plan(10)

 var tracker = new TrackerServer(
  serverType === 'udp' ? { http: false, ws: false } : { udp: false, ws: false }
 )

 tracker.on('error', function (err) { t.fail(err) })
 tracker.on('warning', function (err) { t.fail(err) })

 var trackerStartCount = 0
 tracker.on('start', function () {
  trackerStartCount += 1
 })

 var parsedTorrent = extend(fixtures.leaves.parsedTorrent)
 var magnetURI, client1, client2

 series([
  function (cb) {
   tracker.listen(cb)
  },

  function (cb) {
   var port = tracker[serverType].address().port
   var announceUrl = serverType === 'http'
    ? 'http://127.0.0.1:' + port + '/announce'
    : 'udp://127.0.0.1:' + port

   parsedTorrent.announce = [ announceUrl ]
   magnetURI = 'magnet:?xt=urn:btih:' + parsedTorrent.infoHash + '&tr=' + encodeURIComponent(announceUrl)

   client1 = new WebTorrent({ dht: false })

   client1.on('error', function (err) { t.fail(err) })
   client1.on('warning', function (err) { t.fail(err) })

   client1.on('torrent', function (torrent) {
    // torrent metadata has been fetched -- sanity check it
    t.equal(torrent.name, 'Leaves of Grass by Walt Whitman.epub')

    var names = [
     'Leaves of Grass by Walt Whitman.epub'
    ]

    torrent.once('noPeers', function (announceType) {
     t.equal(announceType, 'tracker', 'noPeers event seen with correct announceType')
    })

    t.deepEqual(torrent.files.map(function (file) { return file.name }), names)

    torrent.load(fs.createReadStream(fixtures.leaves.contentPath), function (err) {
     cb(err)
    })
   })

   client1.add(parsedTorrent, {store: MemoryChunkStore})
  },

  function (cb) {
   client2 = new WebTorrent({ dht: false })

   client2.on('error', function (err) { t.fail(err) })
   client2.on('warning', function (err) { t.fail(err) })

   client2.on('torrent', function (torrent) {
    torrent.files.forEach(function (file) {
     file.getBuffer(function (err, buf) {
      if (err) throw err
      t.deepEqual(buf, fixtures.leaves.content, 'downloaded correct content')
      gotBuffer = true
      maybeDone()
     })
    })

    torrent.once('done', function () {
     t.pass('client2 downloaded torrent from client1')
     torrentDone = true
     maybeDone()
    })

    var gotBuffer = false
    var torrentDone = false
    function maybeDone () {
     if (gotBuffer && torrentDone) cb(null)
    }
   })

   client2.add(magnetURI, {store: MemoryChunkStore})
  }

 ], function (err) {
  t.error(err)

  t.equal(trackerStartCount, 2)

  tracker.close(function () {
   t.pass('tracker closed')
  })
  client1.destroy(function (err) {
   t.error(err, 'client1 destroyed')
  })
  client2.destroy(function (err) {
   t.error(err, 'client2 destroyed')
  })
 })
}
Exemple #4
0
/**
 * Created by Administrator on 2016/1/21.
 */
var Tracker=require('bittorrent-tracker/server');

var server=new Tracker({
  udp:false,
  http:false,
  ws:true
});
server.listen(9090,function(){
  console.log("we strat listen");
});

server.on('listening',function(){
  console.log("start listen requests on",server.http.address());
});
server.on('start',function(peerdId,params){
  console.log("start service:peerId is"+peerdId+"params"+params);
});
server.on('complete',function(peerdId,params){
  console.log("complete service:peerId is"+peerdId+"params"+params);
});
server.on('update',function(peerdId,params){
  console.log("update service:peerId is"+peerdId+"params"+params);
});
server.on('stop',function(peerdId,params){
  console.log("stop service:peerId is"+peerdId+"params"+params);
});
server.ws.on("connection",function(socket){
	console.log("connect:",socket);
Exemple #5
0
test('client.seed: stream', function (t) {
 t.plan(9)

 var tracker = new Tracker({ udp: false, ws: false })

 tracker.on('error', function (err) { t.fail(err) })
 tracker.on('warning', function (err) { t.fail(err) })

 var seeder, client, announceUrl, magnetURI

 series([
  function (cb) {
   tracker.listen(cb)
  },

  function (cb) {
   var port = tracker.http.address().port
   announceUrl = 'http://localhost:' + port + '/announce'

   seeder = new WebTorrent({ dht: false })

   seeder.on('error', function (err) { t.fail(err) })
   seeder.on('warning', function (err) { t.fail(err) })

   var stream = new Readable()
   stream._read = function () {}
   stream.push('HELLO WORLD\n')
   stream.push(null)

   var seederOpts = {
    name: 'hello.txt',
    pieceLength: 5,
    announce: [ announceUrl ]
   }
   seeder.seed([stream], seederOpts, function (torrent) {
    magnetURI = torrent.magnetURI
    cb(null)
   })
  },

  function (cb) {
   client = new WebTorrent({ dht: false })

   client.on('error', function (err) { t.fail(err) })
   client.on('warning', function (err) { t.fail(err) })

   client.add(magnetURI, function (dl) {
    t.equal(dl.files.length, 1)
    t.equal(dl.files[0].name, 'hello.txt')
    t.equal(dl.files[0].length, 12)
    dl.files[0].getBuffer(function (err, buf) {
     t.error(err)
     t.equal(buf.toString('utf8'), 'HELLO WORLD\n', 'content')

     cb(null)
    })
   })
  }
 ], function (err) {
  t.error(err)
  seeder.destroy(function (err) { t.error(err, 'seeder destroyed') })
  client.destroy(function (err) { t.error(err, 'client destroyed') })
  tracker.close(function () { t.pass('tracker closed') })
 })
})